Payment - การชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้าและวิธีการชำระเงิน


1. สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์โดยท่านสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสินค้าได้ที่ 02-5794545
2. สั่งซื้อผ่านทาง
อีเมล์ microink.56@gmail.com โดยระบุชื่อ - ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รายการสินค้า จำนวนสินค้า
    ที่ต้องการให้ชัดเจนเมื่อเราได้รับรายการสั่งซื้อเราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการ
สั่งซื้อสินค้า3. สั่งซื้อผ่านสาย:
@bestsub  หรือ
@ microink56
4. สั่งซื้อผ่าน
www.bestsub.asia

ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยสามารถโอนเงินตามรายละเอียดข้างล่างนี้ได้

สำหรับลูกค้าที่โอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาสามารถทำได้ผ่านทางบัญชี

ชื่อบัญชี : บัวจารุโชติรัตนสกุล
หมายเลขบัญชี : 730-2-28888-1
ที่อยู่ : 15/96 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดี ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย 
ที่อยู่สาขา / ธนาคาร : 400/22 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400
รหัส Swift : KASITHBK** สินค้าจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าหลังจากการชำระเงินแล้วเท่านั้น *